Sochar Díobhála - SW30


Print page

Bás duine a raibh Sochar Díobhála á fháil aige nó aici

Má fhaigheann tú bás agus Sochar Díobhála á fháil agat, leanfar den íocaíocht le do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomhchónaitheoir ar feadh 6 seachtaine más rud é:

  • go bhfuil méadú do do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomhchónaitheoir san áireamh i d’íocaíocht,

     nó

  • nach raibh méadú do do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomhchónaitheoir san áireamh toisc go raibh íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)uid féin á fháil aige nó aici.

Ba cheart a insint dúinn faoin mbás chomh luath agus is féidir le go bhféadfaimid socrú a dhéanamh leanúint ar aghaidh leis an íocaíocht. Ní íocfar Pinsean Baintrí, Baintrí Fir ná Páirtí Shibhialta Mharthanaigh ná Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora go dtí deireadh na tréimhse 6 seachtaine.

Má fhaigheann duine fásta cáilithe nó leanbh cáilithe bás

Má fhaigheann duine fásta cáilithe nó leanbh cáilithe bás, leanfar ar aghaidh ag íoc an mhéadaithe atá dlite don chleithiúnaí sin ar feadh 6 seachtaine.

Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Deontas baintreachais nó páirtí shibhialta mharthanaigh

Más baintreach nó más páirtí sibhialta marthanach thú agus má tá aon leanaí cáilithe agat d'fhéadfá cáiliú freisin le haghaidh Deontas Baintrí nó Deontas Tuismitheora Mharthanaigh.

Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtí Shibhialta Mharthanaigh

Más baintreach, baintreach fir nó páirtí sibhialta marthanach thú d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtí Shibhialta Mharthanaigh.

Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.


Last modified:05/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí