Sochar Díobhála - SW30


Print page

Ba cheart duit cur isteach ar Shochar Díobhála laistigh de 21 lá ón am a d’éirigh tú tinn, nó d'fhéadfá an sochar a chailliúint. Chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Díobhála, ba cheart duit:

  • dul chuig an dochtúir agus an chéad deimhniú míochaine leasa shóisialaigh a fháil lena n-áirítear foirm iarratais, agus
  • an teastas leighis agus an fhoirm iarratais a chomhlánú go hiomlán.

Is féidir leat do theastas a thabhairt do d’Ionad Intreo áitiúil nó do d'oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó é a chur sa phost chuig:

An Rannóg um Shochar Díobhála
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bosca Poist 1650
Baile Átha Cliath 1

Ba cheart duit deimhniú míochaine a chur ar aghaidh gach seachtain le linn duit gan a bheith ábalta obair a dhéanamh.

Tábhachtach: Ní bhíonn breoiteacht nó éagumas le sonrú láithreach de thoradh timpiste oibre nó galar oibre. Ina leithéid sin de chás, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar dhearbhú (agus Foirm IB/OB1 a úsáid) gur tharla timpiste duit san ionad oibre nó gur tholg tú an galar san áit sin. Is féidir leat an fhoirm iarratais a fháil ón Rannóg um Shochar Díobhála ag an seoladh atá ar roinn 18.

Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí