Sochar Díobhála - SW30


Print page

Íoctar Sochar Díobhála de ghnáth ón 7ú lá de do bhreoiteacht nó de d’éagumas, agus is féidir go n-íocfar thú ar feadh suas le 26 seachtain tar éis do thimpiste nó tar éis duit galar forordaithe a tholgadh.

Mura mbíonn tú fós in ann a bheith ag obair tar éis 26 seachtain, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Sochar Breoiteachta má shásaíonn tú coinníollacha áirithe maidir le ranníocaíochtaí ÁSPC. Logáil isteach ar www.welfare.ie.

D'fhéadfá cáiliú freisin le haghaidh Sochar Míthreorach má tá caillteanas coirp nó meabhrach á fhulaingt agat de thoradh na timpiste nó an ghalair. Féach roinn 9.

Mura bhfuil tú cáilithe le haghaidh Sochar Breoiteachta agus má bhronntar Sochar Míchumais ort, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Forlíonadh Éagumais.

 

 

Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí