Sochar Díobhála - SW30


Print page

Beidh tú cáilithe:

  • mura bhfuil tú ábalta obair a dhéanamh de bharr tinnis mar gheall ar thimpiste ag an obair nó má tholg tú galar ceirde forordaithe,
  • agus
  • má mhaireann do bhreoiteacht ar feadh 7 lá ar a laghad (gan an Domhnach a áireamh).
    Féach roinn 6 freisin maidir le dearbhuithe.

Tabhair faoi deara:
Go dtí go ndéanfar cinneadh maidir le d'éileamh ar Shochar Díobhála, is féidir Sochar Breoiteachta a íoc leat má shásaíonn tú na coinníollacha ó thaobh ranníocaíochtaí ÁSPC don sochar sin.

Timpistí nó galair le linn oibre thar lear

Má tá tú ag obair d'fhostóir i dtír eile den AE, de ghnáth bíonn tú clúdaithe ag dlíthe leasa shóisialaigh na tíre sin. I gcásanna den sórt sin, ba cheart duit éileamh maidir le timpistí nó ar ghalair cheirde a dhéanamh le húdaráis slándála sóisialta na tíre sin. Mar sin féin, más rud é gur chuir fostóir Éireannach thar lear thú le bheith ag obair i dtír eile den AE agus má lean tú ort ag íoc ranníocaíochtaí ÁSPC na hÉireann, beidh tú clúdaithe ó thaobh Sochair Díobhála faoi reachtaíocht na hÉireann. Féach roinn 7 chun tuilleadh eolais a fháil.

Bíonn fostaíocht thar lear i dtír i mbéal forbartha clúdaithe de ghnáth faoi rialacha speisialta ó thaobh Sochair Díobhála má shocraigh tú an obair:

  • tríd an nGníomhaireacht um Sheirbhísí Pearsanta Thar Lear (APSO),
  • trí eagraíocht neamhrialtasach atá bunaithe in Éirinn,,
  • trí ghníomhaireacht rialtais nó neamhrialtasach i mballstát eile den AE,
  • trí rialtas na tíre atá i mbéal forbartha.
Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí