Pinsean na nDall - SW 76


Print page

Chun a thuilleadh eolais ar Phinsean na nDall a fháil, déan teagmháil le d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg Phinsean na nDall ag an seoladh ar alt 12.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).


Leabhráin áisiúla eile

Last modified:21/05/2013
 

 Íoslódáilí