Pinsean na nDall - SW 76


Print page

Saorthaisteal

Má tá buanchónaí sa Stát ort, cáileoidh tú do Phas Saorthaistil.

Pacáiste na Sochar don Líon Tí

Is féidir, faoi réir coinníollacha áirithe, go gcáileoidh tú freisin do:

  • Liúntas Leictreachais, Liúntas Gáis Nádúrtha nó Liúntas d'Athlán Gáis Bhuidéalaithe,
  • Saorcheadúnas Teilifíse,
  • Liúntas Gutháin i dtaca le líne thalún nó guthán soghluaiste.

Liúntas Cúramóra agus Sochar Cúramóra

Is féidir go bhfaighidh duine Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra chun aire a thabhairt duit má tá gá agat le cúram agus aire lánaimseartha.

Tabhair faoi deara:
B'fhéidir go bhféadfaí Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil mar aon le Pinsean na nDall a fháil de do cheart féin nó dá mbeadh méadú um dhuine fásta cáilithe á fháil duit ag duine eile.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:15/05/2013
 

 Íoslódáilí