Pinsean na nDall - SW 76


Print page

 

Tá an pinsean comhdhéanta de ráta pearsanta duit agus suimeanna breise um dhuine fásta cáilithe agus um leanbh/leanaí cáilithe. Gheobhaidh tú uasráta pearsanta Phinsean na nDall más í an acmhainn sheachtainiúil atá agat ná €7.60 nó níos lú ná sin.

Cé atá ina dhuine fásta cáilithe?

Is duine fásta cáilithe é do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, i gcoitinne. Féadfaidh tú méadú sa phinsean a fháil ina leith fad is nach bhfaighidh sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin, ach amháin an Liúntas Cúramóra (mar a bhfuil feidhm ag socruithe ar leith). Céimnítear an Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe de réir ráta pearsanta do phinsin féin.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Má cháilíonn tú agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir do Phinsean na nDall, gheobhaidh ceachtar agaibh ráta pearsanta Phinsean na nDall. Má cháilíonn tú do Phinsean na nDall agus má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht leasa shóisialaigh eile, gheobhaidh ceachtar agaibh rátaí pearsanta na n-íocaíochtaí faoi seach. Beidh feidhm ag an rud céanna má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir dall agus má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh eile.

Cé atá ina leanbh cáilithe?

Is leanbh cáilithe é aon leanbh atá suas le 18 mbliana d’aois, a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á chothabháil agat, nó leanbh atá suas le 22 bhliain d’aois má tá sé/sí in oideachas lánaimseartha de ló.

Meastar freisin leanbh atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn sin agus a chónaíonn leat de ghnáth ina leanbh cáilithe de do chuid ar feadh na tréimhse 3 mhí tar éis dó/di an t-oideachas dara leibhéal a fhágáil nó Scrúdú na hArdteistiméireachta a dhéanamh.

Má cháilíonn tú do Mhéadú um Dhuine Fásta Cáilithe i leith do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora, gheobhaidh tú ráta iomlán an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe i leith do linbh/leanaí atá cáilithe.

Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht leasa sóisialaigh dá c(h)eart féin, gheobhaidh sé/sí leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe is iomchuí dá (h)íocaíocht agus gheobhaidh tú leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe ar do phinsean.

Ní féidir leat Méadú um Leanbh Cáilithe a fháil má fhaigheann an leanbh íocaíocht leasa sóisialaigh dá c(h)eart féin.


 

 

Last modified:15/05/2013
 

 Íoslódáilí