Pinsean na nDall - SW 76


Print page
  • má chomhlíonann tú an Coinníoll Gnáthchónaithe (féach nóta),
  • má chónaíonn tú sa Stát le linn duit an pinsean seo a fháil,
  • má tá tú os cionn 18 mbliana d'aois agus faoi bhun 66 bliana d'aois,
  • má tá Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) bhailí agat, agus
  • má chomhlíonann tú tástáil acmhainne.

Nóta: Is éard atá sa Choiníoll Gnáthchónaithe nó coinníoll nach mór duit a chomhlíonadh chun cáiliú d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe agus don Sochar Linbh. Tháinig an coinníoll seo i bhfeidhm ón 1 Bealtaine 2004 agus baineann sé le gach iarratasóir is cuma faoina náisiúntacht.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:14/05/2013
 

 Íoslódáilí