Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

 

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar an Liúntas Míchumais, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg an Liúntais Mhíchumais ag an seoladh seo a leanas:

Rannóg an Liúntais Mhíchumais
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Guthán: (043) 334 0000
Íosghlao: 1890 92 77 70

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 43 334 0000.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais a fháil ar sheirbhísí leasa shóisialaigh:

 • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
 • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93302 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch).
 • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
 •  

  Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

   

   

   

 
Last modified:27/05/2015
 

 Íoslódáilí