An féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh?


Print page
 
 
 
 
Mura n-aontaíonn tú le cinneadh ar d’iarratas, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh. Ní mór duit é seo a dhéanamh i scríbhinn laistigh de 21 lá ó dháta an chinnidh. Mínigh go soiléir an fáth le d’achomharc. Is féidir leat d’achomharc a chur chuig:
 
Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh
Teach D'Olier
Sráid D'Olier
Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 6732800
Íosghlao: 1890 74 74 34
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 6732800, le do thoil.
 
Last modified:27/05/2015
 

 Íoslódáilí