Cá fhad a mhaireann an íocaíocht?


Print page
  
   
  Féadfaidh tú an Liúntas Míchumais a fháil fad is a shásóidh tú na coinníollacha cáiliúcháin. Críochnóidh an íocaíocht má bhronntar pinsean nó liúntas eile ort cé is moite den Liúntas Cúramóra ar leathráta.
   
  Le linn duit an Liúntas Míchumais a fháil, b’fhéidir go ndéanfaimis athbhreithniú ar d’éileamh ó thaobh do reachta sláinte, d’acmhainne nó do chónaitheachta sa Stát. B’fhéidir go mbeadh ort dul faoi scrúdú sláinte ó dhuine dár Measúnóirí Míochaine nó b’fhéidir go ndéanfadh duine dár gCigirí Leasa Shóisialaigh measúnú ar d’acmhainn.
   
  Last modified:25/05/2015
   

   Íoslódáilí