Conas a cháilítear?


Print page
 

Chun cáiliú don Liúntas Míchumais:

  • ní mór duit an Coinníoll Gnáthchónaithe (féach an nóta thíos)  a shásamh,
  • ní mór díobháil, galar nó breoiteacht a bheith ort, nó ní mór míchumas coirp nó míchumas foghlama a bheith ort le bliain anuas ar a laghad nó a mheastar a mhairfidh bliain ar a laghad agus ar cúis é sin le thú a bheith ‘srianta go suntasach’ ó thaobh obair a dhéanamh a bheadh oiriúnach, murach sin, do dhuine ar chomhaois leat ag a bhfuil an taithí chéanna agus na cáilíochtaí céanna,
  • ní mór duit a bheith idir 16 agus 65 de bhlianta d’aois, agus
  • ní mór duit tástáil acmhainne a shásamh.

Nóta: Is é atá sa Choinníoll Gnáthchónaithe ná coinníoll nach mór duit a shásamh chun cáiliú d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe agus don Sochar Linbh. Tháinig an coinníoll seo i bhfeidhm ó 1 Bealtaine 2004 agus baineann sé le gach iarratasóir, is cuma faoina náisiúntacht. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cúram Cónaithe

Ó Eanáir 2007 tá daoine atá faoi chúram cónaithe i dteideal uasráta pearsanta an Liúntais Mhíchumais, faoi réir tástála acmhainne.

Last modified:20/05/2015
 

 Íoslódáilí