Pinsean Easláine - SW44


Print page


Chun a thuilleadh eolais ar an bPinsean Easláine a fháil, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg an Phinsin Easláine ag an seoladh a thugtar ar féach roinn 11:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93302(ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).
  • Buail isteach chuig d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó chuig an Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Tabhair faoi deara

D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

 
Leabhráin úsáideacha eile: 

Seicliosta do Phinsinéirí

SW 10

Scéim Náisiúnta Breosla

SW 17

Rátaí Íocaíochta

SW 19

Méadú do Mhaireachtáil Aonair

SW 36

Saorthaisteal

SW 40

Liúntas Cúramóra

SW 41

Sochar Cúramóra

SW 49

Liúntas Leasa Forlíontach

SW 54

Pacáiste Sochair Teaghlaigh

SW 107

Deontas Cúram Faoisimh

SW 113

​Cumas Páirteach SW 132

 

 Leabhair atá ar fáil ón mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh

 Teidlíochtaí daoine faoi mhíchumas

​​​​​​
Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí