Pinsean Easláine - SW44


Print pageMá tá tú buan-éagumasach chun oibre agus má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC agus leighis, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Phinsean Easláine trí theagmháil a dhéanamh le:

Rannóg na nÉileamh ar Phinsean Easláine
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort

Íosghlao: 1890 92 77 70 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 43 3340000 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Rabhadh: Mura ndéanann tú éileamh in am, d'fhéadfá cuid den íocaíocht a chailleadh.

Teastais is gá a chur le d'éileamh.

Cinntigh go gcuirfidh tú na teastais seo a leanas le d’éileamh. Ní gá teastais a chur chugainn má tharla an bhreith nó an pósadh, an pháirtnéireacht shibhialta nó an t-aontas sibhialta laistigh de Phoblacht na hÉireann:

  • do theastas breithe (má rugadh thú lasmuigh de Phoblacht na hÉireann),
  • teastas breithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora (má tá méadú dó/di á éileamh agat agus má rugadh é/í lasmuigh de Phoblacht na hÉireann),
  • do theastas pósta, do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta nó aontas sibhialta (ní gá seo ach má tá méadú do do chéile nó do pháirtnéir sibhialta á éileamh agat agus má phós tú nó má rinne tú páirtnéireacht shibhialta nó aontas sibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann),
  • teastais bhreithe do leanaí cáilithe (má tá Méadú um Leanbh Cáilithe á éileamh agat agus mura bhfaigheann tú Sochar Linbh dóibh agus má rugadh iad lasmuigh de Phoblacht na hÉireann).

ghlacaimid le fótachóipeanna de theastais.

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Ní mór duit d’Uimhir PSP, agus Uimhir PSP do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a thabhairt. Ní mór duit freisin Uimhir/Uimhreacha PSP a thabhairt maidir le haon leanbh/leanaí a bhfuil sé i gceist agat íocaíocht a éileamh ina leith. Mura bhfuil na huimhreacha seo ar eolas agat, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, le do thoil. Cuirfidh siad d’uimhir PSP in iúl duit. Mura bhfuil ceann agat, déarfaidh siad leat cad a bheidh le déanamh agat chun ceann a fháil.

Chun a tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.​

 

Tabhair faoi deara

Is féidir do Phinsean Easláine ar fad a áireamh mar ioncam chun críocha cánach. Déan teagmháil le d’Oifig Chánach áitiúil chun a thuilleadh eolais a fháil..

 ​​​​​

Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí