Pinsean Easláine - SW44


Print page 

Má fhaigheann tú Pinsean Easláine, féadfaidh tú na sochair seo a leanas a fháil freisin:

  • Saorthaisteal,
  • Liúntas Breosla,
  • Méadú um Chónaí Aonair,
  • Pacáiste na Sochar don Líon Tí,
  • Liúntas um Chónaí ar Oileáin,
  • agus
  • Liúntas Cúramóra agus Sochar Cúramóra.

Saorthaisteal

Má fhaigheann tú Pinsean Easláine, gheobhaidh tú Pas Saorthaistil go huathoibríoch, má chláraigh tú don Chárta Seirbhísí Poiblí. Murar chláraigh tú don Chárta Seirbhísí Poiblí, d’iarrfaí ort clárú sula n-eiseofaí do Chárta Saorthaistil chugat.

Is féidir go gcáileoidh tú do Phas Saorthaistil Chompánaigh má dheimhníonn dochtúir nach féidir leat taisteal leat féin. Ligeann sé seo d’aon duine amháin, atá 16 bliana d’aois nó os a chionn sin, taisteal i do theannta ar an iompar poiblí, saor in aisce.

Liúntas Breosla

Is féidir go bhfaighidh tú an liúntas seo a fháil ar feadh 26 seachtaine ó dheireadh Mheán Fómhair go hAibreán. Tá sé faoi réir coinníollacha áirithe, lena n-áirítear go bhfuil tú i do chónaí leat féin nó le daoine cáilithe áirithe agus go gcomhlíonann do líon tí tástáil acmhainne.

Méadú um Chónaí Aonair

Tá an méadú seo iníoctha má tá tú i do chónaí leat féin go príomha nó go hiomlán.

Pacáiste na Sochar don Líon Tí

Faoi réir coinníollacha áirithe, is féidir go gcáileoidh tú freisin do:

  • Liúntas Leictreachais, Liúntas Gáis Nádúrtha nó Liúntas d’Athlán Gáis Bhuidéalaithe,
  • Saorcheadúnas Teilifíse,

Liúntas um Chónaí ar Oileán

Tá an méadú seo iníoctha má chónaíonn tú de ghnáth ar oileán atá amach ó chósta na hÉireann, is cuma cén aois thú. Mura gcáilíonn tú do Phinsean Easláine ón Roinn seo agus má fhaigheann tú a macasamhail d’íocaíocht ó thír eile den Aontas Eorpach, is féidir go gcáileoidh tú don Liúntas um Chónaí ar Oileán.

Liúntas Cúramóra agus Sochar Cúramóra

Is féidir go bhfaighidh duine Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra chun aire a thabhairt duit má bhíonn gá agat le cúram agus aire lánaimseartha.

Tabhair faoi deara

Ó Mheán Fómhair 2007, d'fhéadfá Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil chomh maith le Pinsean Easláine a fháil i do cheart féin nó má fhaigheann duine eile méadú do dhuine fásta cáilithe duit.

Chun a thuilleadh eolais ar na sochair eile seo a fháil, logáil www.welfare.ie

Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí