Pinsean Easláine - SW44


Print pageIs féidir leat an Pinsean Easláine a fháil fad a bheidh tú éagumasach chun oibre. Cuirfear deireadh leis an íocaíocht, áfach, má fhaigheann tú aon phinsean eile ón Roinn seo (ach amháin an Sochar Míthreorach agus an Liúntas Cúramóra ar leathráta). Má cháilíonn tú do Phinsean Easláine agus má tá tú fós éagumasach chun oibre, leanfaidh an íocaíocht go dtí go sroichfidh tú do 66ú breithlá. Ansin aistreofar go huathoibríoch thú chuig an bPinsean 10 Stáit (Ranníocach).

Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí