Pinsean Easláine - SW44


Print pageIs féidir Pinsean Easláine a íoc leat go seachtainiúil:

  • i d'oifig áitiúil an phoist trí Chárta Seirbhísí Sóisialacha,
  • trí íocaíocht dhíreach le do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais.

Ag dul chun cónaithe thar lear

Is féidir an Pinsean Easláine a íoc ar an gcoigríoch trí íocaíocht dhíreach le hinstitiúid airgeadais. Má tá sé de rún agat dul chun cónaithe thar lear, déan teagmháil le Rannóg na nÍocaíochtaí Pinsean Easláine ag an seoladh thíos, le do thoil.

Rannóg na nÍocaíochtaí Pinsean Easláine
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort

Íosghlao: 1890 92 77 70 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 43 3340000 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Gheobhaidh tú d’íocaíocht san airgeadra áitiúil i do chuntas bainc gach 4 seachtaine (3 seachtaine i riaráiste agus seachtain amháin réamhíochta).

 

Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí