Pinsean Easláine - SW44


Print page


 
Mura gcáilíonn tú do Phinsean Easláine de bhun do ranníocaíochtaí Éireannacha amháin, is féidir feidhm a bhaint as ranníocaíochtaí a íocadh i dtíortha áirithe chun cabhrú leat cáiliú do Phinsean Easláine laghdaithe ó Éirinn.
 
Is iad na seo na tíortha:
  • atá faoi chumhdach na Rialachán CE, nó
  • ag a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí le hÉirinn.

Is féidir go gcáileoidh tú do Phinsean Easláine laghdaithe ó Éirinn. Is féidir freisin go gcáileoidh tú do phinsean ón tír eile sin.

Ba chóir duit sonraí a thabhairt ar d’fhoirm iarratais d’aon fhostaíocht nó d’aon tréimhse chónaithe de do chuid féin nó de chuid do chéile nó do pháirtnéara shibhialta sna tíortha ar an liosta thíos. Cuirfimid na cáipéisí ábhartha chuig na húdaráis chuí slándála sóisialaí sa tír nó sna tíortha sin lena mbaineann, thar do cheann.

  
Is iad na tíortha atá faoi chumhdach na Rialachán CE nó faoi chumhdach Comhaontaithe Dhéthaobhaigh ná:
 
An Astráil ​  An Ungáir ​ An Pholainn ​
An Ostair ​ An Íoslainn An Phortaingéil
​ An Bheilg Éire ​
Poblacht na Cipire
(Deisceart na Cipire)
An Bhulgáir​ ​Oileán Mhanann ​Poblacht Chóiré​
​  Ceanada ​An Iodáil
​An Rómáin​
​Oileáin MhuirnIocht ​An tSeapáin ​An tSlóvaic
Poblacht ​na Seice ​An Latvia An tSlóivéin
An Danmhairg ​ Lichtinstéin An Spáinn
​An Eastóin An Liotuáin An tSualainn​
​An Fhionlainn ​Lucsamburg An Eilvéis​
​An Fhrainc ​Málta An Ísiltír​
An Ghearmáin ​ ​An Nua-Shéalainn An Ríocht Aontaithe​
​An Ghréig ​An Iorua Stáit Aontaithe ​Mheiriceá
​Québec
 
Lena chois sin, beidh siad in ann cinneadh a dhéanamh ar cibé acu a fhéadfar nó nach bhféadfar pinsean a íoc leat.

 

 
 
Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí