Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Is ionann d’Uimhir PSP agus d’uimhir chánach ioncaim. Luaigh an uimhir seo ar gach teastas dochtúra, gach foirm iarratais agus i litreacha, i dteachtaireachtaí ríomhphoist nó i nglaonna gutháin chuig an Roinn seo. Is cóir duit uimhir PSP do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a lua freisin má éilíonn tú méadú ina leith.

Is féidir leat d’Uimhir PSP a fháil ar do P60, d’fhógra creidmheasanna cánach agus cáipéisí eile ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Mura bhfuil Uimhir PSP agat, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil chun comhairle a fháil faoin gcaoi agus faoin áit ar cóir d’iarratas a dhéanamh.

Teagmháil a dhéanamh leis an Roinn seo

Ní mór duit d’ainm, do sheoladh agus d’Uimhir PSP a lua go hiomlán:

  • ar gach teastas dochtúra,
  • ar gach litir agus gach teachtaireacht ríomhphoist,
  • i ngach glao gutháin ar an Roinn seo.

Athrú ar do dhálaí a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar do theidlíocht ar an Sochar Breoiteachta

Inis dúinn a luaithe is féidir má tharlaíonn aon cheann de na hathruithe seo le linn duit an Sochar Breoiteachta a fháil:

  • méadú nó laghdú ar ioncam do chéile nó do pháirtnéara,
  • athrú ainm nuair a phósann tú nó nuair a dhéanann tú aontas sibhialta nó páirtnéireacht shibhialta,
  • athrú ar do sheoladh,
  • athrú ar na sonraí den chuntas san institiúid airgeadais lena n-íoctar do Shochar Breoiteachta.
Last modified:19/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí