Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Is ionann d’Uimhir PSP agus d’uimhir chánach ioncaim. Luaigh an uimhir seo ar gach teastas dochtúra, gach foirm iarratais agus i litreacha, i dteachtaireachtaí ríomhphoist nó i nglaonna gutháin chuig an Roinn seo. Is cóir duit uimhir PSP do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a lua freisin má éilíonn tú méadú ina leith.

Is féidir leat d’Uimhir PSP a fháil ar do P60, d’fhógra creidmheasanna cánach agus cáipéisí eile ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Mura bhfuil Uimhir PSP agat, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil chun comhairle a fháil faoin gcaoi agus faoin áit ar cóir d’iarratas a dhéanamh.

Teagmháil a dhéanamh leis an Roinn seo

Ní mór duit d’ainm, do sheoladh agus d’Uimhir PSP a lua go hiomlán:

  • ar gach teastas dochtúra,
  • ar gach litir agus gach teachtaireacht ríomhphoist,
  • i ngach glao gutháin ar an Roinn seo.

Athrú ar do dhálaí a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar do theidlíocht ar an Sochar Breoiteachta

Inis dúinn a luaithe is féidir má tharlaíonn aon cheann de na hathruithe seo le linn duit an Sochar Breoiteachta a fháil:

  • méadú nó laghdú ar ioncam do chéile nó do pháirtnéara,
  • athrú ainm nuair a phósann tú nó nuair a dhéanann tú cumann/aontas sibhialta nó páirtnéireacht shibhialta,
  • athrú ar do sheoladh,
  • athrú ar na sonraí den chuntas san institiúid airgeadais lena n-íoctar do Shochar Breoiteachta.
Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí