Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

 

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 nó má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 71 91 93313, le do thoil.
  • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Leabhráin áisiúla eile

 
Last modified:19/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí