Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Breoiteachta laistigh de 7 lá ó buaileadh breoite thú. Dá ndéanfaí moill de bhreis agus 7 lá, d’fhéadfá cuid de d’íocaíocht a chailleadh. Dá mbeadh cúis mhaith leis an moill ó thaobh iarratas a chur isteach, d’fhéadfaí d’íocaíocht a shiardhátú.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas iarratas a dhéanamh:
(1) téigh chuig an dochtúir agus faigh an chéad teastas dochtúra Leasa Shóisialaigh (ar a dtugtar MC1), rud ina bhfuil foirm iarratais.
(2) líon an fhoirm iarratais MC1 go hiomlán. Cinntigh go dtabharfaidh tú d’uimhir PSP féin, an uimhir nó na huimhreacha PSP agus na sonraí eile d’aon duine eile ar mian leat méadú a éileamh ina leith mar do chéile/ do phairtnéir sibhialta/ do chomhchónaitheoir agus do leanaí.
(3) déan deimhin de go síneoidh tú an dearbhú ar an bhfoirm iarratais.
(4) tabhair do theastas isteach ag do Lárionad Intreo áitiúil, d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó cuir tríd an bpost é chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bosca O.P. 1650
Baile Átha Cliath 1.

(5) faigh teastas idirmheánach dochtúra Leasa Shóisialaigh (ar a dtugtar MC2) ó do dhochtúir gach seachtain ar feadh na tréimhse a bheidh tú breoite, nó go dtí go gcuirfidh do dhochtúir nó an Roinn a mhalairt in iúl duit.
(6) faigh teastas deiridh dochtúra Leasa Shóisialaigh ó do dhochtúir roimh duit dul ar ais ag obair.

 

Tabhair faoi deara

  • Níl aon cheangal ort íoc as teastas dochtúra Leasa Shóisialaigh mar íocann an Roinn táille chomhaontaithe leis an dochtúir.
  • Níl teastais dochtúra Leasa Shóisialaigh (MC1 agus MC2) le fáil ar líne nó ó aon oifig de chuid na Roinne. Níl teastais dochtúra Leasa Shóisialaigh (MC1 agus MC2) le fáil ar líne nó ó aon oifig de chuid na Roinne. Níl siad le fáil ach ó dhochtúirí atá ar phainéal na ndeimhnitheoirí leighis de chuid na Roinne.

 

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí