Sochar Breoiteachta - SW 119


Print page

Gheobhaidh tú an Sochar Breoiteachta go ceann:

  • 624 lá íocaíochta (2 bhliain) ar a mhéad má tá 260 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC ar a laghad íoctha agat ó thosaigh tú ag obair de chéaduair,

  • 312 lá íocaíochta (1 bhliain amháin) ar a mhéad má tá idir 104 agus 259 seachtaine de ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha agat ó thosaigh tú ag obair de chéaduair.

Déanfaimid teagmháil leat sula mbeidh an íocaíocht le stad chun a insint duit cathain a stadfaidh an íocaíocht agus cad iad na roghanna a bheidh agat.

Last modified:19/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí