Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Chun cabhrú leat cáiliú don Sochar Breoiteachta, féadfaidh tú do ranníocaíochtaí ÁSPC Éireannacha a chur le do thaifead árachais shóisialaigh ó aon tír faoi chumhdach Rialacháin an Aontais Eorpaigh (agus freisin Oileáin Mhuir nIocht agus Oileán Mhanann atá faoi chumhdach Comhaontaithe Dhéthaobhaigh).

Tá feidhm ag Rialacháin an Aontais Eorpaigh (AE) i gcás na ndaoine a thaistealaíonn agus a oibríonn laistigh den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE). Ceadaíonn siad d’oibrithe tréimhsí árachais shóisialaigh in aon cheann de thíortha an LEE a chur le chéile chun cabhrú leo cáiliú do shochar nó do phinsean.

Is iad na tíortha atá faoi chumhdach Rialacháin an AE ná:

 

 • An Ostair
 • An Bheilg
 • An Bhulgáir​​
 • An Chróit
 • Poblacht ​na Seice
 • An Danmhairg ​
 • An Eastóin
 • An Fhionlainn
 • An Fhrainc
 • An Ghearmáin ​
 • An Ghréig
 • An Ungáir
 • An Íoslainn
 • Éire
 • An Iodáil
 • ​An Latvia
 • Lichtinstéin
 • An Liotuáin
 • ​Lucsamburg
 • ​Málta
 • An Iorua ​

 

 • An Pholainn
 • An Phortaingéil
 • Poblacht na Cipire
  (An Chipir Theas)
 • An Rómáin​
 • ​An tSlóvaic
 • An tSlóivéin
 • An Spáinn
 • An tSualainn​
 • An Eilvéis​
 • An Ísiltír
 • An Ríocht Aontaithe
 
  

Ó thaobh na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh a íocadh i dtíortha seachas iad siúd ar an liosta thuas, ní chuirtear san áireamh iad chun críocha an tSochair Bhreoiteachta.

Faoi Rialacháin an AE, tá an tír ina raibh fostaíocht inárachaithe agat an uair dheireanach freagrach i gcoitinne as sochar a íoc leat le linn duit gan a bheith in ann obair a dhéanamh de dheasca breoiteachta nó díobhála.

Má chónaíonn tú in Éirinn agus má d’oibrigh tú an uair dheireanach i dtír a bhí faoi chumhdach Rialacháin an AE:

 • Cuir d’iarrtas ar an Sochar Breoiteachta chuig an Roinn seo agus sonraigh tír an AE inar fostaíodh thú an uair dheireanach.
 • Cuirfimid d’iarratas chuig an tír sin agus déanfaimid teagmháil leat faoi aon bheart breise i dtaobh d’iarratais.

Má chónaíonn tú in Éirinn agus má d’oibrigh tú an uair dheireanach in Éirinn, ach má d’oibrigh tú roimhe sin i dtír (nó i dtíortha) eile a bhí faoi chumhdach Rialacháin an AE:

Féadfaidh tú do thaifead árachais sa tír (nó sna tíortha) eile a chur le do ranníocaíochtaí ÁSPC Éireannacha chun cabhrú leat cáiliú do shochar. Cuir d’iarratas chuig an Roinn seo mar aon le sonraí de d’fhostaíocht sa tír (nó sna tíortha) eile, nó foirm E104 ar chóir duit í a iarraidh ar Oifig Slándála Sóisialaí na tíre (nó na dtíortha) inar oibrigh tú roimhe sin.

Tabhair faoi deara
Is éard atá san fhoirm E104 ná taifead ar ranníocaíochtaí slándála sóisialaí atá íoctha agat i dtíortha atá faoi chumhdach Rialacháin an AE. Ní bhaintear feidhm aisti ach nuair a dhéantar iarratas ar shochar breoiteachta i limistéar an LEE.

Mura bhfuil foirm E104 agat gheobhaimid do thaifead árachais duit trí úsáid a bhaint as an eolas atá curtha ar fáil agat.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí