Liúntas Cúram Baile


Print page
  1. Céard is Liúntas Cúram Baile ann?
  2. Cé a cháilíonn don lúintas?
  3. Cathain agus conas ba cheart iarratas a dhéanamh?
  4. Conas a dhéantar cinneadh ar éileamh?
  5. Seicliosta i dtaca le iarratais ar Liúntas Cúraim Baile
  6. Athbhreithniú agus Achomharc
  7. Má tá tuilleadh eolais uait:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.  
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna 1890 66 22 44 nó má tá tú ag glaoch ó Iasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 71 91 93313, le do thoil. 
  • Buail isteach chuig d'Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil no d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Last modified:18/07/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí