Pointí le tabhairt faoi deara


Print page
 

Scéim Cúramaithe Baile

Dearadh an Scéim le cinntiú nach mbíonn cúramaithe baile ag fulaingt caillteanas teidlíochta i leith Pinsean Stáit (Ranníocach) de bharr sosanna ó fhostaíocht chun aire a thabhairt do leanbh faoi bhun 12 bhliain d'aois nó do leanbh/dhuine fásta ar éagumas atá 12 bhliain d'aois nó níos sine, ar nó tar éis 6 Aibreán 1994. Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

 
Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais