Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

Má tá tuilleadh eolais uait faoin Deontas Cúram Faoisimh, déan teagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó Rannóg an Deontais Cúram Faoisimh ag an seoladh i roinn 7.

Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

Tabhair faoi deara:
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Leabhráin úsáideacha eile

 
Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais