Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?


Print page

 

Ba chóir duit iarratas a chur isteach ar an Deontas Cúram Faoisimh chomh luath is a bhraitheann tú go gcomhlíonann tú na coinníollacha a bhfuil cur síos orthu sa leabhrán seo agus mura bhfuil tú ag fáil íocaíochta atá luaite ar leathanach 3.

Is féidir leat iarratas a chur isteach ar Dheontas Cúram Faoisimh trí fhoirm iarratais RCG 1 a chomhlánú agus í a sheoladh chuig an seoladh thíos.

Má tá aire á tabhairt agat do bhreis is duine amháin, comhlánaigh RCG 1 (a) do gach duine breise agus cuir é in éineacht le foirm chomhlánaithe RCG 1, le do thoil.

Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh, ó Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh (IFS), ón seoladh thíos nó ag www.welfare.ie.

Má tá aon chabhair ag teastáil uait le comhlánú na foirme iarratais, téigh i dteagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó le Rannóg an Deontais Cúram Faoisimh.

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:
Rannóg an Deontais Cúram Faoisimh
Bosca Oifig Phoist 10085
Baile Átha Cliath 2

Guthán: (01) 704 3240


 

 
Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais