Cé mhéad is féidir a fháil?


Print page

 

 

Tá Deontas Cúram Faoisimh €1,700 ann le haghaidh gach duine a dtugann tú aire dó/di. Íoctar é uair amháin in aghaidh na bliana le seic.

Tabhair faoi deara

Ó Mheán Fómhair 2007, d'fhéadfá Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil in éineacht le híocaíocht eile Leasa Shóisialaigh. D'fhéadfá an íocaíocht seo a fháil chomh maith, fiú má tá do chéile nó do pháirtí ag fáil méadú duit mar dhuine fásta cáilithe lena (h)íocaíocht leasa shóisialaigh. Má theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.


Last modified:23/05/2014
 

 Foirmeacha Iarratais