Conas a cháilítear?


Print page

Cáileoidh tú, an cúramóir, má tá tú:

 • 16 bliana d'aois nó níos sine,
 • i do ghnáthchónaí sa Stát,
 • ag cur cúraim ar fáil don duine ar bhonn lánaimseartha,
 • ag cur cúraim ar fáil don duine ar feadh sé mhí ar a laghad - is gá go mbeadh an chéad Déardaoin i Meitheamh san áireamh sa tréimhse chúraim seo,
 • i do chónaí leis an duine a dtugann tú aire dó/di, nó gur féidir dul i dteagmháil leat go tapa trí chóras díreach cumarsáide (mar shampla, guthán nó aláram) idir d'áit chónaithe féin agus áit chónaithe an duine a gcuireann tú cúram ar fáil dó/di.

Chomh maith leis seo, is gá don duine atá faoi do chúram:

 • a bheith chomh mór sin faoi mhíchumas go mbíonn cúram agus aire lánaimseartha de dhíth air/uirthi (bíonn teastas leighis de dhíth),
 • gan a bheith ina g(h)náthchónaí in ospidéal, ionad téarnaimh ná in institiúid chomhchosúil eile dá leithéid,
 • gan a bheith ag fáil cúram agus aire lánaimseartha ina (h)áit chónaithe féin ó dhuine eile.

Ní cháileoidh tú má tá tusa, an cúramóir:

 • ag obair taobh amuigh den áit chónaithe ar feadh níos mó ná 15 huaire in aghaidh na seachtaine,
 • ag fáil nó i dteideal Sochair nó Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta nó ag síniú le haghaidh Creidmheasanna do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
 • i do chónaí in ospidéal, ionad téarnaimh nó in institiúid chomhchosúil eile dá leithéid.
 
Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais