Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

 

 

Chun a thuilleadh eolais ar an Sochar Cúramóra a fháil, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg an tSochair Chúramóra ag an seoladh ar leathanach 11.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 nó má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 71 91 93313, le do thoil.
  • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Nóta
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

 

 

Leabhráin úsáideacha eile:

Liúntas Cúramóra SW 41
Leabhrán na Rátaí Íocaíochta SW 19
Deontas Cúram Faoisimh SW113
 
Last modified:30/10/2014