An féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh?


Print page

 

 

 

Mura n-aontaíonn tú le cinneadh ar d'iarratas, is ceadmhach duit achomharc a dhéanamh ina aghaidh. Caithfear achomharc ar bith a dhéanamh i scríbhinn taobh istigh de 21 lá ó dháta an chinnidh agus ba cheart go luafadh sé an fáth leis an achomharc go soiléir.
 
Is féidir leat d’achomharc a chur chuig:
 

Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh
Teach D'Olier
Sráid D'Olier
Baile Átha Cliath 2

Guthán: (01) 6732800
 
Íosghlao: 1890 747 434
 
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 1 6732800, le do thoil.
 
 
Last modified:30/10/2014