Cathain agus conas a dhéantar iarratas?


Print page

 


Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Cúramóra 10 seachtaine sula mbeadh sé de rún agat do phost a fhágáil ionas go mbeadh go leor ama againn chun seiceáil a dhéanamh an gcáileofá agus chun plé le d’éileamh.

Chun iarratas a dhéanamh, líon an fhoirm iarratais, CARB 1, agus cuir í chuig an seoladh seo thíos:

Rannóg an tSochair Cúramóra
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Foirgnimh an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort

Guthán: (043) 3340000

Íosghlao: 1890 927 770

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann,glaoigh ar +353 43 3340000, le do thoil.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao)..

 

 
Last modified:29/10/2014