Cá fhad a maireann an íocaíocht?


Print page

 


Is féidir leat an Sochar Cúramóra a fháil ar feadh suas le 2 bhliain do gach duine dá dtugtar aire. Is féidir leat é seo a fháil in aon tréimhse amháin nó i dtréimhsí éagsúla arb ionann iad agus tréimhse 2 bhliain nuair a chuirtear le chéile iad. Ós rud é go bhfaigheann tú an íocaíocht do gach duine dá dtugtar aire, féadfar forluí a bheith i gceist le roinnt tréimhsí cúraim.
 
Níl aon tréimhse íosta i gceist chun an Sochar Cúramóra a éileamh. Ach má éilíonn tú an Sochar Cúramóra ar feadh tréimhse is lú ná 6 seachtaine do dhuine dá dtugann tú aire, níl cead agat é a éileamh don duine céanna arís go dtí go mbeidh 6 seachtaine thart.

Bás an duine dá dtugtar aire 

Má fhaigheann an duine dá dtugann tú aire bás laistigh den tréimhse 2 bhliain, leanfaidh tú den Sochar Cúramóra a fháil go ceann 6 seachtaine tar éis bhás an duine sin.

Is féidir leat Deontas Méala a fháil freisin. Is féidir leat a thuilleadh eolais air seo a fháil ó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó trí ghlaoch ar:

Guthán: (043) 3340000
 
Íosghlao: 1890 927 770
 
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 43 3340000, le do thoil.

 

 
 
Last modified:28/10/2014