Cé atá mar leanbh cáilithe?


Print page

 

 

 

Tá cead agat méadú a éileamh i leith linbh má tá sé/sí faoi bhun 18 mbliana d’aois, má chónaíonn sé/sí leat de ghnáth agus má tá sé/sí á c(h)othabháil agat.

Ó Iúil 2012, ní bhfaighidh tú Méadú um Leanbh Cáilithe má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ioncam nó tuilleamh is mó ná €400 sa tseachtain.

Má tá leanbh in oideachas lánaimseartha de ló i scoil nó i gcoláiste aitheanta, is féidir go bhfaighidh tú an méadú seo ina leith go deireadh na bliana acadúla ina sroicheann an leanbh 22 bhliain d’aois (cibé acu sa bhaile nó lasmuigh den bhaile a chónaíonn an leanbh).

Is féidir go bhfaighidh tú an Méadú iomlán um Leanbh Cáilithe má tá tú singil, i mbaintreachas, i do pháirtnéir sibhialta marthanach nó idirscartha. Is féidir go bhfaighidh tú leath an ráta den Mhéadú um Leanbh Cáilithe má chónaíonn tú le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir.

Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht ón Roinn seo, gheobhaidh gach duine agaibh leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe le bhur n-íocaíochtaí.

 
Last modified:28/10/2014