Cé mhéad is féidir a fháil?


Print page

 

Tá d’íocaíocht comhdhéanta de mhéid pearsanta seachtainiúil duit féin agus de mhéideanna breise d’aon leanbh/leanaí cáilithe. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie. Má chuireann tú cúram ar fáil do níos mó ná duine amháin, is féidir go mbeidh tú i dteideal 50% breise den chion pearsanta de d’íocaíocht a fháil.

Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht ón Roinn seo a bhfuil méadú inti duitse mar dhuine fásta cáilithe, ní bheidh sé/sí in ann an méadú seo a éileamh a thuilleadh.

Cánachas

Féachtar ar do Shochar Cúramóra seachtainiúil mar ioncam chun críocha cánach. Ní ghearrtar cáin ar an íocaíocht sula bhfaigheann tú í, mar sin is cóir duit í a chur san áireamh nuair a bheidh do ghnóthaí cánach á socrú agat go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim. Má tá aon cheisteanna agat faoi cháin ioncaim, déan teagmháil le d'oifig chánach áitiúil.

 
Last modified:28/10/2014