An gá dom cónaí leis an duine ag a bhfuil cúram lánaimseartha?


Print page

 

  De ghnáth, beidh tú i do chónaí leis an duine atá i ngátar cúraim lánaimseartha, ach níl sé seo lánriachtanach chun cáiliú don íocaíocht.

  Mura gcónaíonn tú leis an duine dá dtugann tú aire, ní mór:

  • cúram agus aire lánaimseartha a bheith á gcur ar fáil agat,
  • córas díreach cumarsáide - amhail guthán nó córas aláraim - a bheith idir do bhaile cónaithe agus baile cónaithe an duine a fhaigheann cúram, agus
  • gur tusa an t-aon duine amháin a thugann aire don duine sin ina b(h)aile cónaithe féin.

   

   
  Last modified:30/10/2014