Cad is brí le 'cúram agus aire lánaimseartha'?


Print page

 

 

Ní mór gá a bheith ag an duine dá dtugtar aire le:

  • maoirseacht go leanúnach agus cabhair go minic i gcaitheamh an lae ar fad i dtaobh na ngnáthriachtanas pearsanta mar shiúl agus gabháil timpeall, ithe nó ól, ní, folcadh, gléasadh agus mar sin demaoirseacht leanúnach agus cabhair rialta ag teastáil lena g(h)náthriachtanais phearsanta i rith an lae, amhail siúl agus bogadh thart, ithe nó ól, níochán, folcadh, gléasadh agus mar sin de,  • maoirseacht go leanúnach chun contúirt dó/di féin a sheachaint.

 

Nóta

Féadfaidh an duine dá dtugtar aire freastal ar chúrsa neamhchónaitheach oiliúna athshlánúcháin nó ar lárionad cúraim lae atá faofa ag an Aire Sláinte agus Leanaí.

 

Féadfaidh tú, an cúramóir:

  • freastal ar chúrsa oideachais nó oiliúna nó dul i mbun fostaíochta deonaí nó pobail ar feadh 15 huaire sa tseachtain ar a mhéad,

     

  • dul i mbun fostaíochta teoranta lasmuigh de do bhaile cónaithe, agus an fhostaíocht sin arna faomhadh ag an Roinn, ar feadh 15 huaire sa tseachtain ar a mhéad,

    

  • dul i mbun féinfhostaíochta teoranta i do bhaile cónaithe.

Ní féidir le do thuilleamh ó fhostaíocht theoranta nó ó fhéinfhostaíocht theoranta dul thar teorainn sheachtainiúil arna socrú ag an Roinn. Déan teagmháil le Rannóg an tSochair Chúramóra chun sonraí den teorainn seo a fháil, le do thoil.

Le linn duit a bheith as láthair, caithfidh tú cúram leordhóthanach a shocrú don duine ag a bhfuil gá le cúram agus aire lánaimseartha.

Beidh an Roinn solúbtha agus measúnú á dhéanamh againn ar an ngá le cúram agus aire lánaimseartha a chur ar fáil agus déanfaimid breithniú ar na riachtanais atá ar an gcúramóir agus atá ar an duine atá faoi chúram. Nílimid ag súil go gcuirfeá cúram ar fáil ar feadh 24 huaire sa ló, ná ní mian linn go mbeadh daoine eile ag súil lena leithéid.

 

 

Last modified:28/10/2014