Cad iad na coinníollacha ranníocaíochtaí ÁSPC?


Print page

 

 

I gcás an chéad éilimh, caithfidh:

 • 156 rannocaíocht íoctha a bheith agat ó thosaigh tú ag gabháil d'fhostaíocht inárachais,
  agus
  • 39 ranníocaíocht íoctha a bheith agat sa bhliain chánach ábhartha,
  • 39 ranníocaíocht íoctha a bheith agat sa 12 mhí sula n-íocfar an Sochar Cúramóra,
  • 26 ranníocaíocht íoctha a bheith agat sa bhliain chánach ábhartha agus 26 ranníocaíocht íoctha a bheith agat sa bhliain chánach roimhe sin.

Ní áiritear ach ranníocaíochtaí ÁSPC Aicmí A, B, C, D, H agus E.

Is í 'an bhliain chánach ábhartha' ná an bhliain chánach iomlán leathdhéanach roimh anmbliain ina n-éilíonn tú Sochar Cúramóra.

 

I gcas na n-éileamh a rinneadh sa bhliain:

Is í an bhliain chánach ábhartha ná:

2014 2012
2015 2013
2016 2014

 

Ranníocaíochtaí árachais ó bhallstáit eile an Aontais Eorpaigh (AE)

D'fhéadfaí tréimhsí árachais a críochnaíodh i mballstát eile de chuid an AE a chur san áireamh, chun na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC a chomhlíonadh. Ní foláir nó gur íocadh an tseachtain dheireanach oibre d'árachas íoctha in Éirinn.

Ní gá duit na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC a chomhlíonadh arís, má chuireann tú iarratas isteach an dara huair nó ina dhiaidh sin.

 

Tabhair faoi deara

 • Mura gcomhlíonann tú na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC i dtaca leis an Sochar Cúramóra, is féidir go gcáileoidh tú do Liúntas Cúramóra ar bhonn tástála acmhainne. Chun a thuilleadh eolais a fháillogáil isteach ar www.welfare.ie .
 • Mura gcáilíonn tú don Sochar Cúramóra, is féidir gombeidh tú fós i dteideal na saoire cúramóra ód’fhostaíocht. Féach ar  rannóg 15 chun sonraí a fháil.

 

 
Last modified:28/10/2014