Conas a cháilítear?


Print page

 

Cáileoidh tú, an cúramóir:

  • má tá tú fostaithe ar feadh 8 seachtaine i rith na 26 seachtaine roimhe sin,
  • má tá go leor ranníocaíochtaí ÁSPC agat,
  • má éiríonn tú as do phost chun aire a thabhairt do dhuine éigin go lánaimseartha (caithfidh an fhostaíocht seo a bheith ar feadh 16 huaire in aghaidh na seachtaine nó 32 uair in aghaidh na coicíse ar a laghad),
  • mura bhfuil tú féinfhostaithe ná fostaithe lasmuigh den bhaile ar feadh níos mó ná 15 huaire sa tseachtain ( ( féach ar rannóg 4), agus
  • mura bhfuil tú i do chónaí in ospidéal, i dteach téarnaimh ná i bhforas eile dá leithéid.

Ní mór don duine dá dtugann tú aire:

  • a bheith i ngátar cúraim agus aire lánaimseartha (is gá teastas dochtúra), agus
  • gan gnáthchónaí a bheith air/uirthi in ospidéal, i dteach altranais nó i bhforas eile dá leithéid.

Má tá tú ag tabhairt aire do leanbh ar Liúntas Cúraim Bhaile ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ní gá duit teastas dochtúra a sholáthar ná ní gá gur tusa an duine a fhaigheann an liúntas sin ar son an linbh.

Nóta
Má tá beirt nó níos mó ag roinnt na ndualgas cúraim, níl cead ach ag cúramóir amháin an sochar a éileamh.

Last modified:30/10/2014