Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Chun a thuilleadh eolais ar an Liúntas Cúramóra fháil, déan teagmháil le d'Oifig Leasa Shóisialaigh nó le Rannóg an Liúntas Chúramóra 

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar 'www.welfare.ie',
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch)
  • Buail isteach chuig d'Oifig Leasa Shóisialaigh nó chuig d'Ionad Eolais do Shaoránaigh áitiúil.

Nóta:
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).


Leabhráin áisiúla eile

 
Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí