Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Ba chóir duit iarratas a chur isteach ar an Liúntas Cúramóra a luaithe a mhothaíonn tú go gcomhlíonann tú na coinníollacha ar a ndéantar cur síos sa leabhrán seo. D’fhéadfá iarratas a dhéanamh ag an am céanna is a dhéanfá iarratas ar an Liúntas Cúraim Bhaile i leith linbh. Má cháilíonn tú, is féidir go bhfaighidh tú an Liúntas Cúramóra ón dáta a mbronnfar an Liúntas Cúraim Bhaile.

I ngach cás eile, gheobhaidh tú d’íocaíocht ón Déardaoin i ndiaidh an dáta a bhfaighimid an t-iarratas uait.

Is féidir leat iarratas a chur isteach ar an Liúntas Cúramóra tríd an bhfoirm iarratais iniata, CR 1, a líonadh agus í a chur maille leis na teastais chuí agus na cáipéisí cuí chuig an seoladh thíos.

Má theastaíonn aon chabhair uait chun an fhoirm iarratais a líonadh, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg an Liúntais Chúramora.

Cuir d’iarratas chuig

Rannóg an Liúntais do Chúramóra
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Íosghlao: 1890 92 77 70 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 43 3340000 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch)

Rabhadh

Mura ndéanann tú iarratas im am, is féidir go gcaillfidh tú cuid de d’íocaíocht.

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí