Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Deontas Cúraim Fhaoisimh

Íocaíocht bhliantúil is ea an Deontas Cúraim Fhaoisimh a thugtar do chúramóirí a thugann aire do dhaoine áirithe a bhfuil gá acu le cúram agus aire lánaimseartha. Íoctar í i leith gach duine dá dtugann tú aire go lánaimseartha.

Ní gá duit iarratas a dhéanamh ar an Deontas Cúraim Fhaoisimh. Íocfar go huathoibríoch i mí an Mheithimh é má íoctar aon cheann díobh seo a leanas:

  • Líuntas Cúramóra
  • Sochar Cúramóra,
  • Liúntas Cúraim Bhaile,
  • Liúntas Síorfhreastail,
  • Liúntas Gaoil Fhorordaithe.

Is é méid an deontais seo ná €1,375, ráta reatha (Meán Fómhair 2014). Íoctar é i leith gach duine dá dtugann tú aire má chomhlíonann tú coinníollacha eile.

Nóta

Mura gcáilíonn tú don Liúntas Cúramóra toisc go bhfuil do chuid acmhainne ró-ard, is féidir fós go gcáileoidh tú don Deontas Cúraim Fhaoisimh i leith gach duine dá dtugann tú aire má chomhlíonann tú coinníollacha cáiliúcháin eile. Ba chóir duit foirm iarratais RCG 1 a líonadh.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Saorscéimeanna

Má cháilíonn tú don Liúntas Cúramóra, gheobhaidh tú Pas Saorthaistil. Má chónaíonn tú leis an duine dá dtugann tú aire, is féidir go gcáileoidh tú dóibh seo a leanas freisin:

  • Liúntas Leictreachais nó Liúntas Gáis Nádúrtha nó Liúntas d'Athlán Gáis Bhuidéalaithe,
  • agus
  • Saorcheadúnas Teilifíse.

Liúntas Breosla

Is féidir go mbeidh an duine dá dtugann tú aire i dteideal an liúntas seo a éileamh. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí