Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Is féidir leat méadú a éileamh i leith linbh má tá sé/sí faoi bhun 18 mbliana d’aois, má chónaíonn sé/sí leat de ghnáth agus má tá sé/sí á c(h)othabháil agat.

Má tá leanbh in oideachas lánaimseartha de ló i scoil nó i gcoláiste aitheanta, is féidir go bhfaighidh tú an méadú seo ina leith go deireadh na bliana acadúla ina sroicheann an leanbh 22 bhliain d’aois, cibé acu sa bhaile nó lasmuigh den bhaile a chónaíonn an leanbh.

Is féidir go bhfaighidh tú an Méadú iomlán um Leanbh Cáilithe má tá tú singil, i mbaintreachas, i do pháirtnéir sibhialta marthanach nó idirscartha agus mura bhfuil tú ag cónaí le duine eile i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile.

Is féidir go bhfaighidh tú leath an ráta den Mhéadú um Leanbh Cáilithe má chónaíonn tú le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir.

Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht ón Roinn seo, gheobhaidh sé/sí leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe agus gheobhaidh tú 12 leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe.

Níl an Méadú um Leanbh Cáilithe iníoctha anuas ar an Íocaíocht Chúramóra ar Leathráta.

 
Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí