Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Tá d’íocaíocht comhdhéanta de mhéid pearsanta duit féin agus de mhéideanna breise do do leanbh/leanaí cáilithe. Is ar do chuid acmhainne a bhraithfidh an méid a fhéadfaidh tú a fháil.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Nóta:

  • Má thugann tú aire do bhreis is duine agus duine amháin, is féidir go gcáileoidh tú do suas le 50% sa bhreis ar an gcion pearsanta uasta den Liúntas Cúramóra gach seachtain. Ba chóir duit fhoirm iarratais CR2 a líonadh. Is féidir leat fhoirm CR2 a fháil ar 'www.welfare.ie' nó ó d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil.
  • Má fhaigheann tú íocaíocht ón Roinn seo ina bhfuil méadú do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir san áireamh agus má cháilíonn tú don ráta iomlán den Liúntas Cúramóra, ní thabharfar an méadú seo duit a thuilleadh. Má tá an scéal amhlaidh, b’fhéidir gurbh fhearr do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir cur isteach ar an Liúntas Cúramóra más rud é go bhfuil cúram á chur ar fáil aige/aici freisin.
  • Ó Mheán Fómhair 2007, má fhaigheann tú íocaíochtaí áirithe ón Roinn seo agus má shásaíonn tú coinníollacha an Liúntais Chúramóra, is féidir go bhfaighidh tú leath an ráta den Liúntas Cúramóra in éineacht leis na híocaíochtaí atá agat cheana.
  • Ó Mheán Fómhair 2007, má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht ón Roinn seo ina bhfuil méadú duit mar dhuine fásta cáilithe san áireamh, is féidir go bhfaighidh tú leath an ráta den Liúntas Cúramóra mar aon leis an íocaíocht seo a fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir duit
  •  
Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí