Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Dé ghnáth beidh tú i do chónaí leis an duine dá dtugar tú aire ach níl sé seo Iánriachtanach. Is féidir go gcáileoidh tú don Liúntas Cúramóra mura cúramóir cónaithe thú agus más féidir leat na nithe seo a leanas a thaispeáint nuair a chuirfidh tú isteach ar an Liúntas Cúramóra:

  • tá córas díreach cumarsáide idir do bhaile cónaithe agus an duine dá dtugann tú aire, mar shampla guthán nó córas aláraim, agus
  • níl cúram lánaimseartha ó dhuine seachas tú féin, an tiarratasóir, á fháil cheana ag an duine dá dtugtar aire laistigh dá b(h)aile cónaithe féin.

Más tá an scéal amhlaidh, ní mór duit a thaispeáint go gcuirtear cúram agus aire lánaimseartha ar fáil don duine dá dtugtar aire.

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí