Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Cáileoidh tú, an cúramóir má:

 • shásaíonn tú an Coinníoll Gnáthchónaithe*,
 • chónaíonn tú i bPoblacht na hÉireann,
 • tá tú 18 mbliana d’aois nó os a chionn sin,
 • shásaíonn tú tástáil acmhainne,
 • chónaíonn tú leis an duine dá dtugann tú aire nó más féidir teagmháil a dhéanamh leat go tapa trí chóras díreach cumarsáide (mar shampla guthán nó aláram) idir do bhaile cónaithe agus baile cónaithe an duine dá dtugann tú aire,
 • thugann tú aire don duine ar bhonn lánaimseartha,
 • agus

 • théann tú i mbun féinfhostaíochta teoranta nó mura bhfostaítear lasmuigh den bhaile cónaithe thú ar feadh níos mó ná 15 uaire sa tseachtain.

*Coinníoll is ea an Coinníoll Gnáthchónaithe nach mór duit a shásamh chun cáiliú d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe.Tháinig an coinníoll seo i bhfeidhm ó 1 Bealtaine 2004 agus baineann sé le gach iarratasóir gan spleáchas ar a náisiúntacht.

Chun a thuilleadh eolais ar fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Ina theannta sin, ní mór don duine dá dtugann tú aire:

 • a bheith faoi mhíchumas chomh mór sin go bhfuil gá aige/aici le cúram agus aire lánaimseartha (is gá teastas dochtúra),
 • gan gnáthchónaí a bheith air/uirthi in ospidéal, i dteach altranais nó i bhforas eile dá leithéid, agus
 • a bheith 16 bliana d’aois nó os a chionn sin,

 • a bheith faoi bhun 16 bliana d’aois má íoctar Liúntas Cúraim Bhaile ina leith.

Má thugann tú aire do leanbh a fhaigheann an Liúntas Cúraim Bhaile ní gá duit teastas dochtúra a sholáthar nó ní gá gur tusa an duine a fhaigheann an liúntas sin i leith an linbh.

Nóta

Ní féidir leat Liúntas Cúramóirí a fháil:

 • má tá an Liúntas Síorfhreastail faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde á fháil ag an duine dá dtugann tú aire, nó
 • má tá Liúntas Gaoil Fhordaithe á íoc i leith an duine dá dtugann tú aire.
Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí