M�ad� Maireacht�la Aonair - SW 36


Print page

C�ileoidh t� le haghaidh m�ad� m� fhaigheann t� ceann amh�in de na h�oca�ochta� leasa sh�isialaigh seo a leanas:

a) m� t� t� faoi bhun 66 bliain d'aois

 • Pinsean Easl�ine
 • Li�ntas M�chumais
 • Pinsean na nDall
 • Forl�onadh �agumais

b) n� m� t� t� 66 bliain d'aois n� n�os sine

 • Pinsean St�it (Rann�ocach)
 • Pinsean St�it (Neamh-rann�ocach)
 • Pinsean Rann�ocach Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh
 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh faoin Sc�im um Shochair Dh�obh�lacha Ceirde
 • Forl�onadh �agumais
  agus
 • t� t� i do ch�na� go hioml�n leat f�in i dteach, �ras�n n� i dteach soghluaiste f�inchuimsitheach,
  n�
 • t� t� i do ch�na� i d'aonar go pr�omha.

Feictear d�inn go bhfuil t� i do ch�na� i d'aonar go pr�omha:

 • m� t� t� i do ch�na� leat f�in ach go mb�onn gaol leat, a bhfuil seoladh buan aige/aici in �it eile, ag teacht le fanacht leat ag an deireadh seachtaine le cabhr� leat,
  agus
 • t� t� i do ch�na� i d'aonar ach b�onn aoi a bh�onn ag �oc ag fanacht leat uaireanta, le linn f�ile �iti�il, mar shampla,
  agus
 • t� t� i do ch�na� i d'aonar i rith an lae ach, ar ch�iseanna s�bh�ilteachta, codla�onn t� in �it ch�naithe comharsan n� carad n� codla�onn an duine sin i d'�it ch�naithe f�in. C�ileoidh t� le haghaidh m�ad� sa chaoi seo san aon ch�s go bhfuil seolta� buana ar leith agat f�in agus ag do chomharsa n� ag do chara agus mura bhfanann sibh in �iteanna c�naithe a ch�ile gach l� agus mura n-itheann sibh pr�omhbh�il� le ch�ile go rialta.

Tabhair faoi deara:
M� t� gn� leaba agus bricfeasta � re�cht�il agat, fi� ar feadh cuid �irithe den bhliain, n� ch�ileoidh t� le haghaidh an mh�adaithe.

Is g� duit a r� linn l�ithreach m� thagann athr� ar do ch�ins� agus mura bhfuil t� i do ch�na� i d'aonar go hioml�n n� go pr�omha a thuilleadh, tar �is don Mh�ad� Maireacht�la Aonair a bheith bronnta ort.

Last modified:27/05/2013