Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Is éard atá sa tsaoire mháithreachais ná 26 seachtaine de shaoire le pá agus 16 seachtaine de shaoire gan phá ar bhonn roghnach. Má fhaigheann tú Sochar Máithreachais, gheobhaidh tú creidmheasanna go huathoibríoch.

Má ghlacann tú saoire mháithreachais gan phá tar éis dheireadh do Shochair Mháithreachais, is cóir duit iarraidh ar d'fhostóir an fhoirm iarratais ar chreidmheasanna um shaoire mháithreachais a líonadh nuair a fhilleann tú ar an obair. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:07/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais