Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page

Líon foirm iarratais ar PTJI 1 agus cuir ar ais í chuig do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Chraoibhe áitiúil.

Beidh an Cásbhainisteoir san áit sin in ann a thuilleadh eolais ar an Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha agus ar cibé roghanna eile a bheidh ar fáil a thabhairt duit.

 

Last modified:17/04/2018