Conas a dh�antar iarratas?


Print page

Rann�ga na mBileog

Beidh t� c�ilithe m� t� tusa, an c�ram�ir: 

  • fostaithe ar feadh 8 seachtaine le linn an 26 seachtain roimhe sin,
  • m� t� go leor rann�oca�ochta� �SPC agat,
  • m� �ir�onn t� as do phost chun aire a thabhairt do dhuine �igin go l�naimseartha (caithfidh an fhosta�ocht seo a bheith ar feadh 16 huaire in aghaidh na seachtaine n� 32 uair in aghaidh na coic�se ar a laghad),
  • mura bhfuil t� f�infhostaithe n� fostaithe taobh amuigh den bhaile ar feadh n�os m� n� 15 huaire in aghaidh na seachtaine ( f�ach ar rann�g 4), agus
  • mura bhfuil t� i do ch�na� in ospid�al, ionad t�arnaimh n� in institi�id eile d� leith�id.

I gc�s an duine a dtugann t� aire d�/di:

  • caithfidh go bhfuil c�ram agus aire l�naimseartha de dh�th air/uirthi (b�onn teastas leighis ag teast�il), agus
  • caithfidh nach bhfuil s�/s� ina c(h)�na� de ghn�th in ospid�al, in ionad n� in institi�id eile d� leith�id.

 M� t� t� ag tabhairt aire do leanbh ar Li�ntas C�ram Baile � Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte, n� g� duit teastas leighis a chur ar f�il n� a bheith ar an duine a fhaigheann an li�ntas sin ar son an linbh.

Tabhair faoi deara
M� t� beirt n� n�os m� ag roinnt na ndualgas c�raim, n�l cead ach ag c�ram�ir amh�in an sochar a �ileamh.

Last modified:09/03/2012