Scéim Dreasachta Poist - SW 69


Print page

In ionad do ghnáthíocaíochta dífhostaíochta, gheobhaidh tú faoi láthair liúntas seachtainiúil:

  • €122.20 sa tseachtain má tá tú singil,
  • €199.20 sa tseachtain má tá méadú um dhuine fásta cáilithe á fháil agat.

Méadaíonn sé seo go €125.40 do ráta an duine shingil agus €204.50 do lánúin ón 21 Márta 2018.

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar na rátaí reatha, tabhair cuairt, le do thoil, ar 'www.welfare.ie'.

Tabhair faoi deara
Ní thugtar aon mhéadú sna rátaí seo i leith leanaí cáilithe.

Tá an liúntas iníoctha gan spleáchas ar an airgead a thuilleann tú i do phost. Gearrfar cáin ar do phá sa ghnáthshlí, áfach.

Last modified:17/04/2018